Home
Ranking 2018

Sup 8k Elite – Feminino

Ranking Rei e Rainha do Mar 2018
Sup 8k Elite Feminino
rk Nome SC1 DF2 3 4 RJ5 Total
1 Rafaele Goncalves 25 25
2 Evelise Goncalves 20 20
3 Marilene Koepsel Silva 15 15

Apoio
Apoio de Mídia
Parceria Esportiva
A Gente Apoia